Utsikt over Riga - Photo:Foto: Ambassaden
Foto: Ambassaden

Ambassaden i Riga søker studentpraktikant

Den norske ambassaden i Riga søker en studentpraktikant for våren 2023. Praktikantoppholdet varer fra 16.01.2023 til 14.07.2023.

Søknadsfrist er 25. september 2022.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Et praktikantopphold ved ambassaden i Riga vil gi god mulighet til å lære om Latvia og Baltikum i en spennende og historisk tid. Ambassaden i Riga arbeider for å styrke det bilaterale forholdet og fremme norske interesser. Viktige områder er sikkerhetspolitikk, næringsliv og økonomi, klima og grønn omstilling, demokrati, NATO, EU, EØS-midler og kultur.

Arbeidsoppgaver
Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning vil praktikantene delta i ambassadens samlede virksomhet. Hensikten med oppholdet er at praktikantene skal få en smaksprøve av utenrikstjenesten og bredden i oppgavene.
Praktikanten vil delta i møter med latviske myndigheter og samarbeidspartnere, bidra til den politiske og økonomiske rapporteringen samt å fremme norsk næringsliv og kultur. Arbeid med sosiale medier inngår også. Praktikanten vil bidra til ambassadens utadrettede virksomhet, forberedelse av besøk og arrangementer samt bli introdusert for administrativt og konsulært arbeid.

Kvalifikasjoner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Saksbehandling foregår i Windows/Outlook som du må kunne håndtere ved oppstart.

Gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier og nettpublisering.

Søkere bør ha interesse for utenrikspolitikk og samfunnsøkonomiske forhold, eksempelvis sikkerhetspolitikk, EU/EØS og det grønne skiftet.

Kjennskap til latvisk eller russisk er en fordel.

Av personlige egenskaper vektlegges gode samarbeidsevner, fleksibilitet og engasjement for ambassadens fagfelt.

Formelle krav:
• Norsk statsborger og medlem av Folketrygden.
• Student ved et godkjent lærested. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
• Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Det vil bli foretatt en totalvurdering av kandidatenes bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bli tatt i betraktning. De mest aktuelle kandidatene vil bli invitert til intervju via videokonferanse.


Praktiske opplysninger
Praktikantoppholdet starter 16. januar 2023 og varer i 6 måneder.
Det tilstås et stipend som i dag utgjør ca. NOK 12 750 pr måned til dekning av bo- og levekostnader. Stipend utbetales til norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Riga.

Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet.

For mer informasjon: https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus
Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets nettsider og aksepterer betingelsene som omtales der:
https://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Vi håper du er interessert!

Kortfattet søknad og CV (begge på norsk), vitnemål og eventuelle attester sendes i én samlet PDF-fil til emb.riga@mfa.no . Merk e-posten «Praktikant vår 2023 – ETTERNAVN FORNAVN».

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Ragnhild Tvergrov Skare: ragnhild.tvergrov.skare@mfa.no

For mer informasjon om hva ambassaden i Riga gjør, følg med på:
Facebook | Instagram