| Prishtina

Visa and Consular Section Opening hours December and January

ANNOUNCEMENT
Hereby, be informed that due to seasonal holidays the Visa and Consular Section will be closed from 19.12.2018 until 07.01.2019.
For urgent matters please contact: + 383 38 232 111 00 or visa.prishtina@mfa.no

NJOFTIM
Ju njoftojmë që për shkak të festave të fundvitit Seksioni Konsulor dhe i Vizave do të jetë i mbyllur nga data 19 Dhjetor 2018 deri me 7 Janar 2019
Për raste urgjente kontakto:+ 383 38 232 111 00 ose visa.prishtina@mfa.no.

OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo vas da zbog sezone godišnjih odmora, konzularni i viza sector će biti zatvoren od 19 .12.2018 do 07.01.2018.
Za hitne slučajeve molimo vas da kontaktirate: + 383 38 232 111 00 ili visa.prishtina@mfa.no