Important dates - Deadlines for passport applications

The Norwegian Embassy in Prishtina will be permanently closed as of July 31, 2023. Please note that the following deadlines will apply for passport applications:

  • 28 February 2023 – Last day for first-time applications for passports along with requests for national identity numbers, paternity acknowledgments and DNA-tests.
  • 30 April 2023 – Last day of applications for passport renewals.

After these deadlines, Norwegian citizens living in Kosovo must travel to another passport office to apply. There is a free choice of passport office for Norwegian citizens, so you choose where you go. Norway offers passport services in for example Ankara, Athens, Belgrade, Sarajevo and Zagreb. Remember to check in advance with the relevant passport office whether there is a need to book an appointment in advance.

Den norske ambassaden i Prishtina vil bli permanent stengt 31. juli 2023. Følgende frister gjelder for søknader om pass:

  • 28. februar 2023 – Siste dag for mottak av førstegangssøknad om pass og anmodning om fødselsnummer, farskapserklæring og DNA-test
  • 30. april 2023 – Siste dag for mottak om søknad om fornyelse av pass

Det betyr at etter fristen må du som bor i Kosovo og som skal søke om norsk pass reise til et annet passkontor for å søke. Norge tilbyr passtjenester i eksempelvis Ankara, Aten, Beograd, Sarajevo og Zagreb. Det er fritt valg av passkontor for norske borgere så du velger selv hvor du henvender deg. Husk å sjekke med det aktuelle passkontoret om det er behov for å bestille time på forhånd.