Visa and Consular Section

| Prishtina

ANNOUNCEMENT
Hereby, be informed that due to seasonal holidays the Visa and Consular Section will be closed from 19.12.2018 until 07.01.2019.
For urgent matters please contact: + 383 38 232 111 00 or visa.prishtina@mfa.no

NJOFTIM
Ju njoftojmë që për shkak të festave të fundvitit Seksioni Konsulor dhe i Vizave do të jetë i mbyllur nga data 19 Dhjetor 2018 deri me 7 Janar 2019
Për raste urgjente kontakto:+ 383 38 232 111 00 ose visa.prishtina@mfa.no.

OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo vas da zbog sezone godišnjih odmora, konzularni i viza sector će biti zatvoren od 19 .12.2018 do 07.01.2018.
Za hitne slučajeve molimo vas da kontaktirate: + 383 38 232 111 00 ili visa.prishtina@mfa.no