Prishtina sentrum 2019 - Photo:Frida Sjuve Johansen
Utsikt over Prishtina sentrum våren 2019. Frida Sjuve Johansen

Studentpraktikant høst 2019

Den norske ambassaden i Prishtina tilbyr høsten 2019 praktikantopphold for to studenter som vil sette seg inn i arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Søknadsfrist er 18. mars 2019.

| Prishtina

Om praktikantordningen


Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om, og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Arbeidet ved stasjonen vil gi god innsikt i en rekke saksfelt. Arbeidet vil bli tilrettelagt i henhold til praktikantens faglige forutsetninger og ønsker, slik at praktikantperioden blir mest mulig kompetansebyggende for praktikanten.


Praktikantene vil ha hovedansvaret for oppdatering av ambassadens hjemmeside og Facebook-profil. I tillegg vil praktikanten bistå under offisielle besøk, delta på eksterne møter og konferanser, skrive referater og bidra til rapporter, samt utføre ulike administrative oppgaver. Alt arbeid vil foregå under veiledning av ambassadens faste utsendte.

Kvalifikasjoner


Det søkes etter personer med interesse for utenrikstjenesten generelt, og Kosovo og Albania spesielt. Praktikanten bør ha relevant utdannelse innenfor samfunnsvitenskap, jus, samfunnsøkonomi eller kommunikasjon. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet, og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og engelsk er en forutsetning. Erfaring med nettpublisering vil være en fordel. Albansk og/eller serbisk språkkunnskap er også en fordel, men ingen forutsetning.

Praktiske forhold


Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med oppstart 15. juli 2019. Praktikantplassen er ulønnet, men ambassaden gir et stipend på NOK 8500 per måned, forutsatt at en ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse under oppholdet. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd, ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenenesten tidligere og er under utdanning ved et godkjent lærested. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å fortsette studiene med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Se retningslinjene for studentpraktikantordningen her.
Se våre hjemmesider www.norway.no/kosovo og www.norway.no/albania og følg oss på Facebook for nærmere informasjon om ambassadens aktiviteter.


Søknadsinfo


Søknad, CV, karakterutskrift fra universitet/høyskole og eventuelt én attest sendes ambassaden på e-post emb.prishtina@mfa.no innen 18.03.2019. Vennligst merk søknad med "Fullt navn, Søknad Studentpraktikant høst 2019". Vi ber om at søknaden sendes sammen med vedlegg som en samlet pdf-fil. Oppstart er 15. juli 2019, med varighet til 10. januar 2019.


For spørsmål angående det å være praktikant ved ambassaden i Prishtina, vennligst ta kontakt med nåværende studentpraktikanter Ida Helle (ida.helle@mfa.no) eller Frida Johansen (frida.johansen@mfa.no).