Bilder av praktikanter

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Prishtina høsten 2018

Den norske ambassaden i Prishtina tilbyr høsten 2018 to praktikantplasser for studenter som vil sette seg inn i arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Søknadsfrist er 2. april 2018.

| Prishtina

Om praktikantordningen

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om, og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Arbeidet ved stasjonen vil gi god innsikt i en rekke saksfelt tilknyttet norsk-kosovariske og albanske forhold, regionkunnskap og områdets politiske situasjon. Arbeidet vil bli tilrettelagt i henhold til praktikantens faglige forutsetninger og ønsker, slik at praktikantperioden blir mest mulig kompetansebyggende for praktikanten.

Praktikanten vil ha hovedansvaret for oppdatering av ambassadens hjemmeside og Facebook-profil, gjennom å skrive og publisere artikler og informasjon. I tillegg vil praktikanten bistå under offisielle besøk, delta på eksterne møter og konferanser, skrive referater og bidrag til rapporter, samt løse administrative oppgaver. Alt arbeid vil foregå under veiledning av ambassadens faste utsendte.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter personer med interesse for utenrikstjenesten, og spesielt for Kosovo, Albania og Balkanområdet. Praktikanten bør ha relevant utdannelse innenfor samfunnsvitenskap, jus, samfunnsøkonomi eller informasjon og kommunikasjon. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet, og evnen til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og engelsk er en forutsetning. Erfaring med enkle webredigeringsverktøy vil være en fordel, men ingen forutsetning. Albansk og/eller serbisk språkkunnskap er også en fordel.

Praktiske forhold

Praktikantoppholdet varer seks måneder med oppstart 9 juli. Praktikantplassen er ulønnet, men ambassaden betaler et stipend på NOK 8000 per måned, forutsatt at man ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse under oppholdet. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd, ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenenesten tidligere og er under utdanning ved et godkjent lærested. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Se retningslinjene for Studentpraktikantordningen her.

Se våre hjemmesider www.norway.no/kosovo og følg oss på Facebook for mer informasjon om ambassadens arbeid.

Søknadsinfo

Søknad og CV sendes, i en samlet pdf fil, til ambassaden på e-post emb.prishtina@mfa.no innen 2. april 2018. Vennligst merk søknad med "Fullt navn, Søknad Studentpraktikant høsten 2018. "

For spørsmål, vennligst ta kontakt med nåværende studentpraktikanter Vafa Bakkalar (vafa.bakkalar@mfa.no) og Ingvild Leren Stensrud (ingvild.leren.stensrud@mfa.no).