Prishtina sentrum 2019 - Photo:Frida Sjuve Johansen
Utsikt over Prishtina sentrum våren 2019. Frida Sjuve Johansen

Praktikantopphold ved ambassaden i Prishtina vår 2020

Den norske ambassaden i Prishtina tilbyr våren 2020 praktikantopphold for en student som vil sette seg inn i arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Søknadsfrist er 18. oktober 2019, med tiltredelse i januar.

Om praktikantordningen 

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om, og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Arbeidet ved stasjonen vil gi god innsikt i en rekke saksfelt. Arbeidet vil bli tilrettelagt i henhold til praktikantens faglige forutsetninger og ønsker, slik at praktikantperioden blir mest mulig kompetansebyggende for praktikanten. 

Praktikanten vil ha hovedansvaret for oppdatering av ambassadens hjemmeside og Facebook-profil. I tillegg vil praktikanten bistå under offisielle besøk, delta på eksterne møter og konferanser, skrive referater og bidra til rapporter, samt utføre ulike administrative oppgaver. Alt arbeid vil foregå under veiledning av ambassadens faste utsendte. 

 

Kvalifikasjoner

Det søkes etter personer med interesse for utenrikstjenesten generelt, og Kosovo og Albania spesielt. Praktikanten bør ha relevant utdannelse innenfor samfunnsvitenskap, jus, samfunnsøkonomi, humaniora eller kommunikasjon. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet, og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og engelsk er en forutsetning. Erfaring med nettpublisering vil være en fordel. Albansk og/eller serbisk språkkunnskap er også en fordel, men ingen forutsetning. 

 

Praktiske forhold

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med oppstart 13. januar 2020. Praktikantplassen er ulønnet, men ambassaden gir et stipend på NOK 8500 per måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. 

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd, ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere og er under utdanning ved et godkjent lærested. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å fortsette studiene med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Se retningslinjene for studentpraktikantordningen her

Se våre hjemmesider www.norway.no/kosovo og www.norway.no/albania og følg oss på Facebook for nærmere informasjon om ambassadens aktiviteter. 

 

Søknadsinfo 

Søknadsfrist: 18.10.2019. Søknad, CV, karakterutskrift fra universitet/høyskole og eventuelt én attest sendes til ambassaden på e-post emb.prishtina@mfa.no. Vennligst merk søknad med "Fullt navn, Søknad Studentpraktikant vår 2020". Vi ber om at søknaden sendes sammen med vedlegg som en samlet pdf-fil. Oppstart er 13. januar 2020, med seks måneders varighet. 

 

For spørsmål angående det å være praktikant ved ambassaden i Prishtina, vennligst ta kontakt med nåværende studentpraktikanter Anna Kvandal (anna.kvandal@mfa.no) eller Magnus Azevedo Stirø (magnus.azevedo.stiro@mfa.no).