Utsikt over Prishtina sentrum vår 2020. Liridona Gashi
Utsikt over Prishtina sentrum vår 2020. Liridona Gashi

Praktikantopphold ved ambassaden i Prishtina høst 2020 - søknadsprosess innstilt grunnet koronavirus

Den norske ambassaden i Prishtina kan på nåværende tidspunkt ikke ta i mot studentpraktikanter.

Ambassaden vil ikke kunne tilby praktikantopphold før situasjonen knyttet til koronaviruset tilsier det. Søknadsprosessen for høst 2020 innstilles derfor. Når det igjen blir aktuelt for ambassaden å utlyse praktikantplasser vil dette bli annonsert på våre nettsider og facebookside. Vi oppforder alle som allerede har søkt på praktikantplass ved ambassaden for høsten 2020 til å søke igjen når praktikantplass lyses ut på senere tidspunkt. 

For spørsmål vennligst kontakt ambassaden på e-post: emb.prishtina@mfa.no