| Prishtina

New telephone number

As of today, the new Embassy telephone number is +383 (0) 38 232 111 00

Nga sot, numri i ri i telefonit të Ambasadës është: +383 (0) 38 232 111 00

Od danas, novi telefonski broj Ambasade je: +383 (0) 38 232 111 00