| Prishtina

Embassy closed

The Embassy will be closed Tuesday 25th and Wednesday 26th of September due to an internal seminar.

Ambasada do të jetë e mbyllur të Martën 25 Shtator dhe të Mërkurën 26 Shtator  për shkak të seminarit intern.

 

Ambasada če biti zatvorena  u Utorak 25 Septembra i u Sredu 26 Septembra zbog internog seminara.