| Prishtina

Embassy closed

The Embassy will be closed Monday 9th of April due to Constitution Day of Kosovo and the celebration of Orthodox Easter.

 

Ambasada do të jetë e mbyllur me 9 Prill për shkak të ditës së Kushtetutës së Kosovës si dhe festës së Pashkëve Ortodoks.

Ambasada biče zatvorena 9 Aprila, zbog proslave dana Ustava Kosova i zbog proslave pravoslavnog Uskrsa.