Angående praktikantopphold høsten 2021

Ambassaden i Pristina beklager å meddele at Utenriksdepartementet har fattet en beslutning om ikke å lyse ut praktikantopphold for høsten 2021.

Vedvarende usikkerhet knyttet til smittesituasjonen både i Norge og Kosovo, fortsatt stengte grenser og Utenriksdepartementets reiseråd for land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia, foreløpig til 10. august, er blant faktorene som ligger til grunn for beslutningen.
Interesserte praktikantkandidater ønskes imidlertid hjertelig velkommen til å søke seg til et spennende praktikantopphold ved norsk utenriksstasjon i Kosovo så snart forholdene igjen tillater dette! Eventuelle utlysninger for våren 2022 vil tentativt kunngjøres høsten 2021, men det understrekes at det også da vil gjøres grundige vurderinger av rådende omstendigheter før man eventuelt igjen velger å lyse ut praktikantopphold.