Studentpraktikant søkes til ambassaden i Prishtina våren 2018

DSC_0385.JPG
Faglige utfordringer og et godt sosialt miljø er blant grunnene til at Sadik og Oda anbefaler å søke på praktikantplassen ved ambassaden i Prishtina.

Den norske ambassaden i Prishtina tilbyr våren 2018 praktikantopphold på seks måneder for studenter som vil sette seg inn i arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Søknadsfrist er 13. oktober 2017.

Om praktikantordningen

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om, og interesse for, arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Arbeidet ved stasjonen vil gi god innsikt i en rekke saksfelt tilknyttet norsk-kosovariske og albanske forhold, områdets politiske situasjon, samt regionkunnskap. Arbeidet vil bli forsøkt tilrettelagt i forhold til praktikantens faglige forutsetninger og ønsker, slik at praktikantperioden blir mest mulig kompetansebyggende for praktikanten.

Praktikanten vil ha hovedansvaret for oppdatering av ambassadens hjemmeside og Facebook-profil, gjennom å skrive og publisere artikler og informasjon. I tillegg vil praktikanten bistå under offisielle besøk, delta på eksterne møter og konferanser, skrive referater og bidrag til rapporter, samt løse administrative oppgaver. Alt arbeid vil foregå under veiledning av ambassadens faste utsendte.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter personer med interesse for utenrikstjenesten, og spesielt for Kosovo, Albania og Balkanområdet. Praktikanten bør ha relevant utdannelse innenfor samfunnsvitenskap, jus, samfunnsøkonomi eller informasjon og kommunikasjon. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet, og evnen til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og engelsk er en forutsetning. Erfaring med enkle webredigeringsverktøy vil være en fordel, men ingen forutsetning. Albansk og/eller serbisk språkkunnskap er også en fordel.

Praktiske forhold

Praktikantplassen er ulønnet, men ambassaden betaler et stipend på ca. NOK 7500 per måned, forutsatt at man ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse under oppholdet. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd, ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenenesten tidligere og er under utdanning ved et godkjent lærested. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Se retningslinjene for studentpraktikantordningen her.

Se våre hjemmesider www.norway.no/kosovo og www.norway.no/albania og følg oss på Facebook for mer informasjon om ambassadens arbeidsområder.

Søknadsinfo

Søknad og CV sendes ambassaden på e-post emb.prishtina@mfa.no innen 13. oktober 2017. Vennligst merk søknad med "Fullt navn, Søknad Studentpraktikant Vår 2018. " Oppstart er 15. januar 2018, med varighet til ca. 13. Juli 2018. (Den tiltredende praktikanten må kunne overlappe med daværende praktikant.)

For spørsmål angående å være praktikant ved ambassaden i Prishtina, vennligst ta kontakt med nåværende studentpraktikanter Sadik Qaka (sadik.qaka@mfa.no) og Oda Ulrikke Sandanger (oda.ulrikke.sandanger@mfa.no) på mail, eller direkte per telefon: +381 38 282 111 00.