| Prishtina

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

standard

9.september er det Kommune- og fylkesstingvalg i Norge. Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 1. juli til og med 30. august.

Medbring gyldig legitimasjon. Du skal opplyse fødselsnummer og hvilken kommune du skal stemme til ved oppmøtet. 

Du kan forhåndsstemme på ambassaden i Prishtina eller ved det honorære generalkonsulatet i Tirana, begge steder må tidspunkt avtales på forhånd.  

Det er også mulig å brevstemme. Send e-post til ambassaden hvis du vil ha tilsendt stemmemateriale. Husk å opplyse navn og postadresse, samt hvilken kommune du skal stemme til. 

Mer om valget her: https://valg.no/

Informasjon om stemmerett: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/stemmerett/har-du-stemmerett/