Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

standard
standard

Valg 2019

9.september er det Kommune- og fylkesstingvalg i Norge. Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 1. juli til og med 30. august.

| Prishtina

Medbring gyldig legitimasjon. Du skal opplyse fødselsnummer og hvilken kommune du skal stemme til ved oppmøtet. 

Du kan forhåndsstemme på ambassaden i Prishtina eller ved det honorære generalkonsulatet i Tirana, begge steder må tidspunkt avtales på forhånd.  

Det er også mulig å brevstemme. Send e-post til ambassaden hvis du vil ha tilsendt stemmemateriale. Husk å opplyse navn og postadresse, samt hvilken kommune du skal stemme til. 

Mer om valget her: https://valg.no/

Informasjon om stemmerett: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/stemmerett/har-du-stemmerett/