Reiseregistrering

Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Reiseregistrering.no er et frivillig tilbud fra Utenriksdepartementet, og erstatter f.o.m. våren 2017 tidligere beredskapslister ført ved ambassaden i Prishtina.

Ambassaden råder av beredskapshensyn alle norske borgere som oppholder seg i Kosovo eller Albania til å registrere seg på www.reiseregistrering.no, uansett om oppholdet er av lang eller kort varighet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

For å registrere deg kan du gå til www.reiseregistrering.no og fylle ut de nødvendige opplysninger. Opplysningene vil ikke bli utlevert, og de behandles i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Du har innsyn i de data du gir om deg selv, og kan endre eller slette opplysningene når som helst.