Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Personnummer

Geiranger-2-Hoved-JPG-35-297249_800.jpg
Photo Credit: Visit Norway

Man må ha norsk personnummer for å søke om norsk pass. For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om personnummer.

For barn under 12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig. Vær oppmerksom på at det tar opp til 5 uker å få tildelt fødselsnummer. Søknad om fødselsnummer til barn kan innleveres hos ambassaden.