Picture of family having picnic overlooking the Geiranger fjord

Personnummer

Man må ha norsk personnummer for å søke om norsk pass. For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om personnummer.

Den norske ambassaden i Prishtina vil bli permanent stengt 31. juli 2023. Følgende frister gjelder for søknader om pass:

  • 28. februar 2023 – Siste dag for mottak av førstegangssøknad om pass og anmodning om fødselsnummer, farskapserklæring og DNA-test

Norske statsborgere som er bosatt eller født i utlandet og som ikke har fått tildelt norsk fødselsnummer/personnummer kan søke om dette ved ambassaden i Prishtina.

For barn under 12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig. Vær oppmerksom på at det kan ta flere måneder å få tildelt fødselsnummer. 

Søknad leveres ved personlig oppmøte på ambassaden. Ambassaden tar kun imot søknader etter forhåndsavtale.

Kontakt ambassaden på e-post (consular.prishtina@mfa.no) for forhåndsavtale. Oppgi navn og fødsels- og personnummer på de som skal søke om pass og oppgi ønsket dato og tidspunkt for personlig oppmøte. Det er krav at mor, far og barnet møter ved ambassaden for søknad.

Viktig melding for personer som har giftet seg i utlandet; Du må selv sørge for at ekteskapet er registrert i norsk Folkeregister før søknad om personnummer og pass.

 

Følgende dokumenter må medbringes i original:

  • Fødselsattest for barnet med apostille
  • 2 stk passfoto av barnet. Krav til passfoto: Munnen må være lukket, øynene åpne og begge ørene må være synlige. Briller må tas av. Bildet må være skarpt, riktig eksponert og være tatt rett forfra mot lys bakgrunn, ikke eldre enn 3 mnd., ca. 35x45m.
  • Er foreldrene gift i utlandet må dokumentasjon på at ekteskapet er anerkjent av norske myndigheter medbringes.
  • Er foreldrene IKKE gift, må norsk far fylle ut Erklæring om farskap. Farskapserklæring kan bare innleveres ved ambassaden dersom minst en av foreldrene er bosatt i Norge. Dersom foreldrene er ugift og begge bor i utlandet må farskapet anerkjennes i landet dere bor i og deretter må dere søke om at dette anerkjennes av norske myndigheter hos NAV.
  • Ved erklæring om farskap må mor fremlegge dokumentasjon på sivilstatus påført apostille. 
  • Gyldig norsk pass fremvises for forelder som er norsk statsborger.
  • Dersom en av foreldrene ikke er norsk statsborger, må denne forelderen fremlegge gyldig utenlandsk pass.

 

Viktig informasjon til nordmenn bosatt i Kosovo eller Albania

I forbindelse med moderniseringen av Folkeregisteret er det blitt en endring ved søknad om personnummer til norske barn født i utlandet av foreldre som har giftet seg i utlandet.

Er foreldrene ikke registrert gift i det norske Folkeregisteret så må dette gjøres før man søker om personnummer til barnet.

Man må selv sende papirene til Skatteetaten og få det registrert før man bestiller time hos ambassaden for å søke om personnummer.

Vennligst se Skatteetaten sine nettsider for mer informasjon.

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-utlandet/