Pass

Nordmenn bosatt i Kosovo og Albania kan søke om pass ved den norske ambassaden i Prishtina. Dette må gjøres ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Ved søknad om pass til barn må barnet være med.

Foto: Ambassaden


Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:
a. Ordinært pass til søkere over 16 år 120 euro.
b. Ordinært pass til søkere under 16 år 70 euro.
c. Midlertidig pass (nødpass) 155 euro.