Pass

Nordmenn bosatt i Kosovo og Albania kan søke om pass ved den norske ambassaden i Prishtina. Dette må gjøres ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Ved søknad om pass til barn må barnet være med.

Foto: Ambassaden

Den norske ambassaden i Prishtina vil bli permanent stengt 31. juli 2023. Følgende frister gjelder for søknader om pass:

  • 28. februar 2023 – Siste dag for mottak av førstegangssøknad om pass og anmodning om fødselsnummer, farskapserklæring og DNA-test
  • 30. april 2023 – Siste dag for mottak om søknad om fornyelse av pass

Det betyr at etter fristen må du som bor i Kosovo og som skal søke om norsk pass reise til et annet passkontor for å søke. Norge tilbyr passtjenester i eksempelvis Ankara, Aten, Beograd, Sarajevo og Zagreb. Det er fritt valg av passkontor for norske borgere så du velger selv hvor du henvender deg. Husk å sjekke med det aktuelle passkontoret om det er behov for å bestille time på forhånd.

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:
a. Ordinært pass til søkere over 16 år 120 euro.
b. Ordinært pass til søkere under 16 år 70 euro.
c. Midlertidig pass (nødpass) 155 euro.