Studentpraktikantstilling i Nairobi våren 2024

Ledig stilling som studentpraktikant ved den norske ambassaden i Nairobi.

Vil du få et unikt innblikk i utenrikstjenesten, og lære mer om Kenya og Somalia? Den norske ambassaden i Nairobi tilbyr en praktikantplass våren 2024, med oppstart medio februar 2024. Søknadsfrist 1. desember 2023.

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Som praktikant vil du få god innsikt i ambassadens mange gjøremål og oppgaver og flere sider av Norges samarbeid med FN (UNEP og UN Habitat), Kenya og Somalia. Arbeidsoppgavene vil inkludere politisk og økonomisk rapportering, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, bistandsforvaltning, multilateralt arbeid, næringsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer, samt administrative og konsulære oppgaver.

Nairobi er en av FNs hovedsteder og flere FN- og multilaterale organisasjoner har base i Nairobi. Norge har et bredt samarbeid med FN, Kenya og Somalia. Praktikantene vil få et særlig ansvar for å styrke vår interne og eksterne kommunikasjon rundt dette samarbeidet.

Kvalifikasjoner

Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.
Du må være norsk statsborger.

Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:

  • påbegynt høyere utdanning i samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller jurdidiske fag
  • relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
  • kjennskap til kenyansk og/eller somalisk politikk, kultur og samfunn er en fordel
  • erfaring fra eller interesse for bistand/utviklingssamarbeid er en fordel
  • personlig initiativ
  • analytiske egenskaper
  • gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
  • erfaring med sosiale medier og nettpublisering
  • svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • svært gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Stipend og praktiske forhold

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart februar 2024.

Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten mottar et stipend som p.t. utgjør NOK 14 000 per måned. Stipendet kan kombineres med støtte fra Lånekassen. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter, og står selv ansvarlig for å skaffe bosted. 

Søkere må være forberedt på at endringer i reiserådet for Kenya vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må trekkes tilbake. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner. 

Søknad

Søknad på norsk, med CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål/karakterutskrift eller bekreftelse på studieplass) sendes til emb.nairobi@mfa.no senest 1. desember 2023. Vennligst send søknad og vedlegg i en samlet PDF-fil, hvor søkerens navn inngår i filnavnet. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad våren 2024».

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ministerråd Geir Arne Schei på geir.arne.schei@mfa.no