Viktig Informasjon for Nordmenn

Norges regjering innfører nye og forsterkede tiltak for å begrense spredningen av Korona viruset.

Reisende nordmenn bes om å returnere til Norge og det innebærer også at landets lufthavner og havner vil bli delvis stengt fra mandag kl. 08:00. Det skal fortsatt være mulig for nordmenn å returnere til Norge, men utenlandske statsborgere uten spesiell tillatelse vil bli sendt tilbake. De nordmenn som befinner seg midlertidig i utlandet, og som nå ønsker å returnere til Norge tidligere enn planlagt, oppfordres til å ta kontakt med eget reise- eller flyselskap for å tilrettelegge for dette.