Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Information banner White - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Til norske statsborgere som oppholder seg i Kenya

Oppdatert informasjon 7.april. Kenyanske myndigheter har som kjent innført portforbud mellom klokken 19 og klokken 05 alle dager i uken. I tillegg vil fra mandag 6.april klokken 19 all trafikk inn og ut av Nairobi være forbudt.

Fra onsdag 8.april klokken 19 vil all trafikk inn og ut av fylkene Mombasa, Kwale og Kilifi være forbudt. Dette forbudet gjelder i første omgang for en periode på 21 dager. Det understrekes at bevegelse innad i disse områdene kan fortsette som før, men med hensyn til portforbudet som fortsatt gjelder. Forbudet gjelder ikke for kommersiell transport av matvarer og andre nødvendigheter.   

Mer informasjon om omfanget av reiserestriksjonene inn og ut av Nairobi og ved kysten finnes her: http://mygov.go.ke/index.php?act=article&id=103  

Ambassaden har mottatt rapporter om til dels harde reaksjoner fra politiets side mot de (også utenlandske statsborgere) som ikke nøye følger de instrukser som er gitt i forbindelse med bekjempelsen av Covid-19 pandemien vedrørende å holde avstand/hygiene, samt pålegget om portforbud.

Ambassaden vil på det sterkeste fortsatt oppfordre alle norske statsborgere som oppholder seg i Kenya til å nøye følge med på – og etterfølge - de tiltak som iverksettes fra kenyanske myndigheters side.