Stucentpraktikans icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Studentpraktikant i Nairobi høsten 2022

Vil du få et unikt innblikk i utenrikstjenesten, lære mer om Kenya og Somalia? Den norske ambassaden i Nairobi tilbyr én praktikantplass høsten 2022, med oppstart ultimo august. Søknadsfrist 20. juni 2022.

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Som praktikant vil du få god innsikt i ambassadens mange gjøremål og oppgaver og flere sider av Norges samarbeid med Kenya og Somalia. Arbeidsoppgavene vil inkludere politisk og økonomisk rapportering, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, bistandsforvaltning, multilateralt arbeid, næringsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer, samt administrative og konsulære oppgaver.

Norge har et bredt samarbeid med Kenya og Somalia, samt med multilaterale organisasjoner med base i Nairobi. Praktikanten vil få et særlig ansvar for å styrke vår interne og eksterne kommunikasjon rundt dette samarbeidet.

Kvalifikasjoner

Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:

  • påbegynt høyere utdanning i samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller jurdidiske fag
  • relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
  • kjennskap til kenyansk og/eller somalisk politikk, kultur og samfunn er en fordel
  • erfaring fra eller interesse for bistand/utviklingssamarbeid er en fordel
  • personlig initiativ
  • analytiske egenskaper
  • gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
  • erfaring med sosiale medier og nettpublisering
  • svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • svært gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Stipend og praktiske forhold

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart i slutten av august 2022.

Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten mottar et stipend som utgjør NOK 13 500 per måned. Stipendet kan kombineres med støtte fra Lånekassen. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter, og står selv ansvarlig for å skaffe bosted. 

Søkere må være forberedt på at endringer i reiserådet for Kenya vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må trekkes tilbake. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner. 

Søknad

Søknad på norsk, med CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål/karakterutskrift eller bekreftelse på studieplass) sendes til emb.nairobi@mfa.no senest 20. juni 2022. Vennligst send søknad og vedlegg i en samlet PDF-fil, hvor søkerens navn inngår i filnavnet. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad høsten 2022».

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ministerråd Stian Christensen på Stian.Christensen@mfa.no