NAV - Leveattestkontroll 2020 avlyses

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil NAV ikke sende ut leveattester i 2020.