Vacant job illustration image - Photo:Freepik
Freepik

Ledig stilling ved Norges ambassade i Nairobi

Lokalt ansatt/ visummedarbeider

Norges ambassade i Nairobi representerer Norge i Kenya, Somalia og Seychellene og er Norges faste delegasjon til UNEP og UN-HABITAT. Det er i dag 34 ansatte som jobber ved ambassaden, herunder norske/nordiske og kenyanske/østafrikanske statsborgere. Ambassadens samlede arbeidsfelt inkluderer bilateralt samarbeid med Kenya og Somalia (sideakkreditert ansvar), næringsfremme, regionale politiske, økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål, herunder maritim sikkerhet, freds- og forsoningsarbeid, multilateralt arbeid ved FNs hovedkontor i Nairobi samt utlendingsfeltet.

Ambassaden i Nairobi er et regionalt knutepunkt på utlendingsfeltet, og behandler visumsøknader og oppholdssaker fra 16 land i regionen. Stillingen er en del av ambassadens utlendingsfaglige team.   


Arbeids- og ansvarsområder

 • Saksbehandle visumsøknader og forberede oppholdssaker
 • Foreta intervjuer av søkere i visum- og oppholdssaker
 • Utføre DNA-tester
 • Verifisere dokumenter og skrive verifiseringsrapporter
 • ID-kontroll
 • Innhente land- og saksinformasjon
 • Bestille time for intervju og DNA-tester
 • Besvare publikumshenvendelser
 • Oppdatere informasjon om utlendingsfeltet på ambassadens nettsider
 • Utstede visum og reisedokumenter

Det gjøres oppmerksom på at stasjonssjefen kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning eller relevant erfaring som kan kompensere for dette
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Tidligere erfaring fra lignende arbeid ved utenriksstasjon vektlegges
 • Erfaring fra regionen vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Må være nøyaktig, effektiv, med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert, med evne til å arbeid selvstendig
 • Må ha gode evner til å samarbeide tett og godt med andre og å fungere i flerkulturelle team, samt å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må være positiv, fleksibel og tilpasningsdyktig

Må være nordisk borger, samt ha en gyldig arbeidstillatelse i Kenya.

Lønns- og arbeidsbetingelser er i henhold til Utenriksdepartementets lønnssystem for lokalt ansatte.

Søknaden kan sendes pr. epost til emb.nairobi@mfa.no  innen 15. desember 2022 med emnetittel “Visummedarbeider - utlendingsfeltet ”.

Søkere bør legge ved en søknad (maks én side) sammen med en detaljert CV (maks fire sider) samt tre referanser. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til ovennevnte epostadresse.

For mer informasjon om ambassaden, vennligst besøk vår webside: www.norway.no/kenya