Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Airport traveller drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Karantereglene for innreise til Kenya

Ved innreise til Kenya må alle personer i karantene på steder definert av kenyanske myndigheter og på egen bekostning.