Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Reiseinformasjon norge - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Informasjon til norske borgere med registrert opphold i Kenya på reiseregistrering.no

Du har fått denne meldingen fordi du har registrert ditt opphold i Kenya på www.reiseregistrering.no. Dersom du har forlatt landet ber vi deg om å logge deg på reiseregistreringsportalen og oppdatere din informasjon. Om du befinner deg i Kenya, og kjenner til nordmenn som p.t. ikke har registrert seg, vil vi be deg om å oppfordre dem til å gjøre det.

Informasjon til nordmenn i Kenya
Ambassaden i Nairobi ønsker å minne om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og at alle nordmenn som er på reise i utlandet oppfordres til å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Full pressemelding: www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/

Les mer om reiser og koronaviruset her: www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Det gjøres oppmerksom på at flere flyselskaper kommer til å redusere sine flygninger til/fra Kenya fra og med førstkommende helg.

Vi råder alle som er fastboende i Kenya om løpende å følge med på lokale nyheter og de oppdateringer og tilrådninger som der fremkommer, ettersom situasjonen raskt kan endre seg og ytterligere restriksjoner på kort varsel kan komme fra myndigheter og/eller flyselskap.

Det minnes også om at President Kenyatta har innført omfattende tiltak for å begrense smittespredningen, herunder;

  • Kun kenyanske statsborgere og personer med oppholdstillatelse får lov å komme inn i Kenya. Alle må i 14 dagers hjemmekarantene ved ankomst.
  • Personer med symptomer skal ta kontakt med helsevesenet for å bli testet.
  • Alle utdanningsinstitusjoner er stengt.
  • Oppfordring til hjemmekontor for de som kan.
  • Anbefaling om sterk reduksjon i reisevirksomhet samt unngå forsamlinger.
  • Utenlandske borgere som reiser ut og fremstår syke ved ankomst til flyplassen vil kunne bli satt i 14 dagers karantene.

Mer utfyllende informasjon finnes på hjemmesiden til Ministry of Health  www.health.go.ke

Den enkelte anbefales også å følge med på UDs reiseinformasjon for Kenya på  www.regjeringen.no

Ambassaden vil komme tilbake via denne kanalen med verifisert relevant informasjon om utviklingen så snart denne foreligger.

Det kan til sist opplyses om at Utenrikstjenestens Operative Senter nå har en døgnåpen publikumstelefon (+47 23952395).

Med vennlig hilsen,
Den norske ambassaden i Nairobi

Ved spørsmål, send e-post til: [email protected]