Norwegian flag and flowers - Photo:Anna Årøy
Anna Årøy

Hilsen til nordmenn i Kenya

Kjære nordmenn i Kenya,

Det er tid for å feire, men samtiden gjør det ikke helt lett for oss i år. Verden gjennomlever en pandemi som rammer oss alle. Det merkes av de som er syke eller har pårørende som er det, eller kanskje også har mistet kjære familiemedlemmer. Det merkes av de som har mistet egne jobber eller i nær familie. Det merkes av de som jobber i helsesektoren og står på dag og natt for andres liv og helse. Det merkes for oss nordmenn i utlandet som er avskåret fra familie og venner i Norge. Og det merkes av oss alle som må endre måten å leve på. Å vise kjærlighet er nå å holde avstand, å vise samhold er å stå fra hverandre.

Norge er i ferd med å entre en ny, og åpnere fase. Dette er mye takket være nordmenns evne og vilje til å respektere de lover myndighetene innførte og de forholdsregler de ba oss ta. I bunn her ligger en grunnleggende tillit til det samfunnet vi er en del av. Det skal vi ta med oss, og hegne om også videre. Nordmenn har klart å vise frem sin kjærlighet til landet gjennom denne krisen, ved å verne om seg selv, sine nærmeste og samfunnet som helhet. Vi viste at vi bryr oss om Norge. Trolig fordi Norge har vist seg tilliten og respekten verdig gjennom historien.

For det vi feirer 17. mai er jo det vi har oppnådd gjennom de drøyt 200 årene siden vi fikk grunnloven i 1814. Det handler om nettopp å bygge et åpent, respektfullt og inkluderende samfunn der vi kan stole på myndighetene og de kan stole på oss. Et liberalt demokrati. Men slike verdier er under press i verden i dag og ikke noe vi kan ta for gitt. Vi må alle ta ansvar for å forsvare det. Og det har vår håndtering av krisen vist at vi kan.

Her i Kenya er kanskje særlig de økonomiske utfordringene større. Men vi skal anerkjenne den kenyanske regjeringen for modige grep i møte med pandemien. Og det faktum at man her reagerte raskere enn i Europa, trolig fordi man så og lærte, kan ha bidratt til å redusere virusets omfang og skadevirkninger. I allefall tillater vi oss å håpe på det i dag.

Dessverre betyr denne situasjonen at den norske skolen i Karen ikke kan invitere til familiefeiring, og av samme grunn kan ikke ambassaden invitere til samling i residensen. Det er vi veldig lei oss for. For i dag, 17. mai, skal vi feire. Alt det vi har oppnådd. Ta i denne sammenhengen med dere Hans Majestet Kongens hilsen til oss alle i Kenya, som ber oss om å feire alt det 17. mai står for.

Vi på ambassaden håper inderlig at dere tross alle utfordringer kan feire dagen i dag og også kan håndtere utfordrende hverdager her i Kenya i tiden som kommer. Vi sender alle en varm hilsen og håper neste år å kunne åpne dørene for dere alle igjen.

Gratulerer med dagen!

Hilsen oss fra ambassaden