New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Fortsatt forsinkelser i norsk passproduksjon

Politidirektoratet har oppdatert informasjon om status for produksjon av pass- og nasjonale ID-kort per oktober 2022

Etterspørselen etter pass- og nasjonalt ID-kort har i løpet av våren og sommeren 2022 vært unormalt høy på grunn av etterslepet etter pandemien, og påfølgende gjenåpning av samfunnet og økt reiseaktivitet. Thales, leverandøren av pass og nasjonalt ID-kort, har opplevd store utfordringer med produksjonskapasiteten.

Basert på informasjon fra leverandøren så vil mangel på materialer og komponenter mest sannsynlig vedvare også i 2023. Politiet forventer en fortsatt høy etterspørsel gjennom 2023.

Ambassaden minner om at det i tillegg til produksjonstiden vil være en forsendelsestid for passene fra Norge til Nairobi, vi beregner dette til normalt til to uker.

Du kan selv hente ut informasjon om forventet leveringstid på politiets nettsider her: Motta passet og ID-kortet – Politiet.no

Vi minner om at du ikke kan søke om nasjonalt ID-kort ved norske utenriksstasjoner.