17 mai - Photo:Anna Årøy
Anna Årøy

17.mai-hilsen til nordmenn i Kenya

Kjære alle nordmenn i Kenya!

Gratulerer med dagen!

For andre 17.mai på rad blir feiringen av vår nasjonaldag annerledes enn det vi er vant med, og vi får ikke møttes til feiringen vi pleier å stelle i stand. Barnetog og stor folkefest lar seg vanskelig gjøre også i år. Mange av oss har hatt et spesielt vanskelig år, enten man har blitt rammet av sykdom eller opplevd at jobben har forsvunnet og inntekten blitt borte, eller man opplever andre utfordringer som følger av langvarig nedstenging av samfunnet. Her i Kenya har vi særlig vært vitne til konsekvensene av pandemien for kapasiteten i helsevesenet og for folks inntektsgrunnlag. I deler av denne perioden har også enkelte av ambassadens tjenester vært noe begrenset på grunn av smittetrykket, selv om vi hele tiden har vært tilstede.

I slike tider blir betydningen av hvorfor vi feirer 17.mai ekstra viktig. Vår grunnlov, den eldste i Europa, legger fundamentet for vårt demokrati, våre verdier og vårt fellesskap. Samtidig er den et levende dokument, som vil endre seg i takt med vår samfunnsutvikling. Nå under koronapandemien har vi sett hvor grunnleggende tillit er for at et samfunn skal komme seg gjennom en slik helsemessig og økonomisk krevende situasjon. I Norge har vi også et omfattende sikkerhetsnett for dem som av ulike grunner mister inntekten sin eller trenger andre former for hjelp. Når vi ser hvor hardt økonomier verden over har blitt rammet av koronapandemien, er dette noe å være takknemlig for.  

Vår grunnlovsdag deler datoen med en annen viktig merkedag: den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Disse to merkedagene samsvarer godt – som en påminnelse om individets frihet, verdien av mangfold og en hyllest til alle de som arbeider for respekt for menneskerettighetene, mot diskriminering og for inkludering. Kanskje kan årets grunnlovsdag være en ekstra påminnelse om å inkludere alle våre medmennesker, i en tid der sosial kontakt er utfordrende å opprettholde og mange kjenner på ensomhet.   

Ambassaden i Nairobi har mottatt en hilsen fra Hans Majestet Kongen i anledning grunnlovsdagen som vi ønsker å dele:

«Også i år vil nasjonaldagen preges av pandemiens begrensninger, men det er mitt håp at feiringen likevel kan bli et lyspunkt i denne utfordrende tiden. Jeg sender mine beste ønsker for dagen og fremtiden til alle ved ambassaden, øvrige nordmenn, samarbeidspartnere og venner av Norge i Kenya.»

For oss som bor utenlands er grunnlovsdagen en spesielt kjærkommen anledning til å føle seg litt ekstra stolt over hvor man kommer fra. Vi ønsker dere alle en hyggelig 17.mai-feiring, og ser frem til å kunne feire på mer normalt vis i den norske residensen – med pølser og is - forhåpentligvis neste år!

Med beste hilsen fra oss på den norske ambassaden i Nairobi