Close up of globe - Photo:Suzy Hazelwood
Suzy Hazelwood

Globalskolen 2023: Lær norsk i utlandet

Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter pr. innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). 

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. 

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemmeside

Søknadsfrist

Søknadsfristen høstsemesteret 2023 er 31. august.