Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Statsråd Listhaug i Kenya

Statsråd Listhaug får omvisning på skolen der der det tilbys ulik yrkesutdanning til flyktninger og lokalbefolkning i Kakuma
På omvisning på yrkesskole drevet av Flyktninghjelpen i Kakuma

Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Kenya 12. og. 13 januar som ledd i en ukelang reise i regionen. Under besøket i Kenya hadde statsråden samtaler med både kenyanske og somaliske myndigheter, med UNHCR og FNs spesialrepresentant for Somalia, med ikke-statlige organisasjoner og norsk-somaliere bosatt i regionen. Hun besøkte også flyktningleiren Kakuma nord-vest i Kenya og bosettingen Kalobeyei like ved der flyktninger og lokalbefolkningen bygger en felles framtid. Besøket syntes å ha gjort inntrykk på Sylvi Listhaug, som mente det bekreftet hennes antakelser, spesielt med hensyn til viktigheten av å bistå flyktningene i deres nærområder.

Det ble opplyst at over 80% av migrasjonen i Afrika skjer innen kontinentet. De fleste flyktninger ønsker ikke å reise fra Afrika, men å returnere til sine hjemsteder så snart situasjonen tillater det. For de som reiser fra Afrikas Horn og har Europa som mål, benytter tre av fire seg av menneskesmuglere på hele eller deler av turen. For nesten én av fem er Norge målet. De fleste som legger på flukt nordover er klar over farene, men velger å trosse disse på grunn av manglende framtidsmuligheter i regionen.

Flere samtalepartnere uttrykte tilfredshet med den betydelige norske bistanden til internasjonalt flyktningarbeid og bistandssamarbeidet med Kenya gjennom flere ti-år, samtidig som det ble understreket at penger ikke er nok. For mange land, herunder Kenya, har den store flyktningebefolkningen store negative miljømessige og sikkerhetsmessige konsekvenser, selv om flyktningene bidrar positivt til den lokale økonomien. Nettopp derfor er repatriering og bosetting i tredjeland så viktig. Gjennom relevant yrkesopplæring og rådgivning bidrar Flyktninghjelpen (NRC) til å gi flyktningene mulighet til å forsørge seg selv, og mange av dem velger også å returnere til sine hjemland. NRC viste også hvordan man gjennom å tilby både flyktningene og lokalbefolkningen helsetjenester, utdanning og støtte til entrepenørskap, bidrar til å redusere mistroen dem imellom og samtidig legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser. I Kalobeyei bygger de to gruppene en felles by – og dermed felles framtid - sammen.

Under besøket var det mye oppmerksomhet om at det er mer kostnadseffektivt å bistå flyktningene i nærområdet, enn å huse dem i Norge eller andre vestlige land. Statsråden la stor vekt på at det koster mindre å drive hele Kakuma-leiren med over 185 000 flyktninger, enn å håndtere et tusentalls flyktninger i Norge. Man bør derfor gjøre mer for å løse problemet i nærområdet, konkluderte hun.

Det var også mye fokus på retur-spørsmål. I sin samtale med den somaliske innenriksministeren takket Listhaug for det gode samarbeidet på returområdet, og understreket at Norge vil videreføre støtten til somaliske immigrasjonsmyndigheter.

Både overfor sin somaliske kollega og i samtaler med diplomatiske representanter i Kenya, tok statsråden opp spørsmålet om ufrivillig etterlatte barn og unge med særlig vekt på såkalte rehabiliteringsskoler. Dette er meget krevende saker, både for somaliske myndigheter og for de diplomatiske representasjoner i regionen, da skolene er private, ikke underlagt noe offentlig regelverk og beskyttet av klaninteresser og endog militsgrupper. Diskusjonene avslørte at Norge synes å ligge langt fremme når det gjelder bistand til norske borgere på slike skoler, ikke minst gjennom informasjonsvirksomhet rettet mot foreldre mens barna ennå er i Norge.

Reisen syntes å ha gjort inntrykk på Sylvi Listhaug. Hun var klar på at flyktninger fra Afrika er en «glemt gruppe» og har derfor bestemt at Norge i år skal prioritere kvoteflyktninger fra denne verdensdelen.