Respekt for MR er godt næringsvett

Consultative forum on business and human rights
Konsultativt forum om næringsliv og menneskerettigheter

Kenyas nasjonale menneskerettighetsinstitusjon (KNCHR) og Justisdepartementet holdt 28. februar et konsultativ forum med en rekke selskaper om næringsliv og menneskerettigheter

Ambassaden i Nairobi har siden juli 2016 støttet den kenyanske regjeringen med å etablere en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Handlingsplanen vil være et redskap for effektivt å kunne implementere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og MR.

Forumet ga næringslivet en mulighet til å komme med deres perspektiver på utfordringer og muligheter innen menneskerettighetsfeltet. Bedrifter presenterte innovative løsninger og mekanismer, og det ble understreket at respekt for menneskerettighetene er lønnsomt for næringslivet.

Eksempelvis pekte ett selskap på hvordan de prioriterer formål og mennesker for å kunne skape profitt (purpose – people – profit). Ved stadig å stille seg spørsmålet «Hva er det riktige å gjøre?», samt å konsentrere virksomheten rundt kunden, er det enklere for firmaet å sikre bærekraft og respekt for menneskerettighetene.

Presentation by Safaricom

Under forumet drøftet deltakerne også effektive klagemekanismer for ofre for brudd på menneskerettighetene, både innenfor og utenfor næringslivet.

Ambassaden vektla i sitt innlegg betydningen av et nært samarbeid mellom myndigheter, næringsliv, sivilt samfunn og andre aktører for å realisere bærekraftsmålene, herunder SDG 8 om å skape anstendig arbeid og inkluderende økonomisk vekst.

Liksom i Norge, har Kenya etablert en nettportal for den nasjonale handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter. Der vil bedrifter og andre aktører kunne finne nyttig informasjon om hvordan en i praksis respekterer menneskerettighetene: nap.knchr.org.