Ledig stilling som lokalt ansatt

Ambassaden i Nairobi utlyser stilling som lokalt ansatt norsk/nordisk administrativ medarbeider (arkiv)

Stillingsbeskrivelse:
Ambassaden i Nairobi får ledig stilling som lokalt (norsk/nordisk) ansatt administrativ medarbeider (arkiv) fra 1. juni 2018.  Stillingen er i utgangspunktet et 2-års engasjement, med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen inngår i ambassadens administrative team. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • Ansvarlig for ambassadens arkiv, daglig drift og vedlikehold
  • Håndtering av innkommende og utgående post
  • Opplæring av ambassadens ansatte i arkivrutiner
  • Utarbeidelse av arkivrapporter

Ambassaden benytter File Maker Pro i sitt arkivsystem, men elektronisk arkivsystem er planlagt.

Andre administrative oppgaver kan bli tillagt.

Kvalifikasjoner:
Søker bør ha faglig bakgrunn/erfaring innen arbeidsfeltet.

Utdanning/erfaring fra administrativ sektor helst fra offentlig forvaltning vil også vektlegges.  Gode kunnskaper i norsk/skandinavisk og engelsk, muntlig og skriftlig, er krav. Søker bør ha gode IT-kunnskaper.

Vi søker en selvstendig medarbeider som også jobber godt i team og med god vurderingsevne.  Stillingsinnehaver må være nøyaktig, strukturert og selvstendig. Hun/han må like kundebetjening og mellom-menneskelige relasjoner. Gode samarbeidsevner også på tvers av kulturelle skillelinjer er viktig. Vi er opptatt av å ha et godt miljø på arbeidsplassen, og forventer at den nye medarbeideren vil bidra i så måte. Stillingen krever at man er service-innstilt og tålmodig

Lønn/betingelser:
Dette er en lokal stilling med ansettelse på lokale betingelser. Ambassaden tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser ut fra lokale forhold. Lønn fastsettes ut fra tilsattes bakgrunn og erfaring, og i tråd med ambassadens retningslinjer for lokalt ansatte.

Vi søker primært etter en norsk, eventuelt nordisk, statsborger. I henhold til retningslinjer for norsk utenrikstjeneste, er lokalt ansatt personale forutsatt å ha en lokal forankring uavhengig av arbeidsforholdet ved ambassaden.

Søknader:
Søknad vedlagt oppdatert CV stiles til ambassadens til følgende epost-adresse: emb.nairobi@mfa.no.  

Søknad bes merket Arkivarstilling i Subject-felt.

Søknadsfrist: 20. mars 2018

For nærmere opplysninger om stillingen kan ambassadesekretær Geir Magnussen kontaktes på tlf.  23 95 76 00 (norsk IP-nummer) eller 020-425100 (Kenya).