Ledig stilling

KGL. NORSK AMBASSADE NAIROBI, KENYA

 Ledig stilling som lokalt ansatt norsk/nordisk administrativ medarbeider (arkiv)
-       fornyet utlysning

 Stillingsbeskrivelse:

Ambassaden i Nairobi får ledig stilling som lokalt (norsk/nordisk) ansatt administrativ medarbeider (arkiv) fra 1. juni 2018.  Stillingen er i utgangspunktet et 2-års engasjement, med mulighet for fast ansettelse.

 Stillingen inngår i ambassadens administrative team. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

-          ansvarlig for ambassadens arkiv, daglig drift og vedlikehold

-          håndtering av innkommende og utgående post

-          opplæring av ambassadens ansatte i arkivrutiner

-          utarbeidelse av arkivrapporter

 Ambassaden benytter File Maker Pro i sitt arkivsystem, men elektronisk arkivsystem er planlagt.

 Andre administrative oppgaver kan bli tillagt.

 Kvalifikasjoner:

Søker bør ha faglig bakgrunn/erfaring innen arbeidsfeltet.

 Utdanning/erfaring fra administrativ sektor helst fra offentlig forvaltning vil også vektlegges.  Gode kunnskaper i norsk/skandinavisk og engelsk, muntlig og skriftlig, er krav. Søker bør ha gode IT-kunnskaper.

 Vi søker en selvstendig medarbeider som også jobber godt i team og med god vurderingsevne.  Stillingsinnehaver må være nøyaktig, strukturert og selvstendig. Hun/han må like kundebetjening og mellom-menneskelige relasjoner. Gode samarbeidsevner også på tvers av kulturelle skillelinjer er viktig. Vi er opptatt av å ha et godt miljø på arbeidsplassen, og forventer at den nye medarbeideren vil bidra i så måte. Stillingen krever at man er service-innstilt og tålmodig.

 Lønn/betingelser:

 Dette er en lokal stilling med ansettelse på lokale betingelser. Ambassaden tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser ut fra lokale forhold. Lønn fastsettes ut fra tilsattes bakgrunn og erfaring, og i tråd med ambassadens retningslinjer for lokalt ansatte.

 Vi søker primært etter en norsk, eventuelt nordisk, statsborger. I henhold til retningslinjer for norsk utenrikstjeneste, er lokalt ansatt personale forutsatt å ha en lokal forankring uavhengig av arbeidsforholdet ved ambassaden.

 Søknader

 Søknad vedlagt oppdatert CV stiles til ambassadens til følgende epost-adresse: emb.nairobi@mfa.no 

Søknad bes merket Arkivarstilling i Subject-felt.

 Søknadsfrist: 10. mai 2018.

 For nærmere opplysninger om stillingen kan ambassadesekretær Geir Magnussen kontaktes på tlf.  23 95 76 00 (norsk IP-nummer) eller 020-4251000 (Kenya).