Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Information banner  - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Covid 19: Informasjon til reisende og fastboende i Kenya

På denne siden har ambassaden samlet relevant informasjon i forbindelse med utbruddet av COVID-19, for nordmenn og utenlandske borgere med oppholdstillatelse som oppholder seg i Kenya . Siden helsevesenet her er betydelig svakere enn det norske, anbefaler ambassaden alle som har helsemessige utfordringer å vurdere hvorvidt de fortsatt ønsker å oppholde seg i Kenya

Reiseregistrering.no

Vi oppfordrer alle som oppholder seg i Kenya til å registrere seg på Reiseregistrering.no. På denne måten kan ambassaden sende deg en epost eller sms dersom det har vært en alvorlig hendelse, eller vi har viktig informasjon relatert til koronaepidemien.

Vi minner også om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette gjelder inntil videre.

Reiseforsikring

Da de fleste reiseforsikringer kun har en varighet på 3 måneder, er det viktig at den enkelte i god tid tar kontakt med sitt forsikringsselskap når de ser at denne tidsperioden overstiges grunnet vanskeligheter med å forlate landet.

Visum

Selv om myndighetene har tilkjennegitt at utreisende med utgått visum ikke vil få problemer, anbefales det sterkt at den enkelte tar kontakt med immigrasjonsmyndighetene for forlengelse av sitt visum utover de vanlige 3 månedene.

Restriksjoner i Kenya som følge av COVID-19

Kenyanske myndigheter har innført portforbud i hele landet mellom kl. 21.00 og kl. 04.00. Portforbudet ble forlenget med 30 dager den 27. juli, og innenfor dette tidsrommet må alle oppholde seg innendørs. Det er et generelt krav om sosial distansering på 1,5 meter. Videre er det obligatorisk med bruk av ansiktsmaske når man oppholder seg i det offentlige rom. Barer er pålagt å holde stengt, mens restauranter opererer med innskrenket åpningstid til kl. 19.00. Det tillates ikke salg av alkohol på restauranter og spisesteder.

Det tidligere forbudet mot å reise inn og ut av fylkene Nairobi og Mombasa har blitt opphevet, og innenriks flypassasjertrafikk gjenåpnet den 15. juli.

Den kenyanske regjeringen suspenderte all passasjertrafikk til og fra Kenya fra midnatt den 25.03.2020. Etter å ha vært stengt siden mars, gjenåpnet Kenya sine internasjonale flyplasser for kommersielle flygninger den 1. august. Innreiseforbudet for utenlandske borgere ble samtidig opphevet, men det er fremdeles strenge restriksjoner for innreise til landet:

Det er i utgangspunktet krav om 14 dagers karantene ved innreise, enten i egen bolig eller på et sted utpekt av myndighetene. Myndighetene har utarbeidet en liste over godkjente hoteller hvor karantenen kan avvikles, og reisende oppfordres til å kontakte sitt flyselskap for en oversikt over godkjente hoteller. Karantenen må avvikles på egen regning.

Norge inngår blant en gruppe av land som nå er fritatt fra innreisekarantene, forutsatt at den reisende oppfyller følgende vilkår: Man kan fremlegge en negativ PCR basert covid-19 test som er tatt innen 96 timer fra når reisen startet, kroppstemperaturen ved ankomst er ikke høyere enn 37.5°C, og man utviser ikke influensalignende symptomer, som vedvarende hosting og pustevansker. Det understrekes at myndighetene gjør en løpende vurdering av hvilke land som er fritatt, og kan endre dette på kort varsel.

For reisende fra land som ikke eksplisitt er fritatt fra innreisekarantene, gjelder et krav om 14 dagers karantene, enten i egen bolig eller på et sted utpekt av myndighetene. Myndighetene har utarbeidet en liste over godkjente hoteller hvor karantenen kan avvikles, og reisende oppfordres til å kontakte sitt flyselskap for en oversikt over godkjente hoteller. Karantenen må avvikles på egen regning.

Alle reisende må på forhånd fylle ut et elektronisk skjema på nettsiden til kenyanske helsemyndigheter.

Vi anbefaler alle å følge med i kenyansk media på alle restriksjoner og eventuelle lettelser av disse som gjelder i forbindelse med epidemien her i Kenya.

Annen nyttig informasjon

I tillegg til å følge med i lokal media, kan du følge med på Ministry of Health og WHO  sine nettsider om koronaviruset

Er du utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse i Norge og som oppholder deg i Kenya, og du lurer på om du kan returnere til Norge, har UDI en nettside med spørsmål og svar i forhold koronaepidemien.

Oppholder du deg i Kenya sammen med utenlandsk partner uten tillatelse i Norge, og dere begge nå ønsker å reise til Norge, kan dere se mer om visum og oppholdstillatelser her.

Hvem kan få Schengen visum og innreisevisum til Norge? Du kan finne veiledende informasjon her: https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2020-009/