Søknad om fødselsnummer

Søknad om fødselsnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass. Fødselsnummer må foreligge før pass kan utstedes. Det er Skatteetaten i Norge som utgir fødselsnummer.

Personer som ønsker å søke om fødselsnummer bes i forkant av oppmøte på ambassaden svare på spørsmålene på Skatteetatens veiviser til publikum Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten, for English see here

Etter at alle spørsmålene er besvart vil systemet produsere en liste over fremgangsmåte og dokumentasjonskrav. Dersom dere har ytterligere spørsmål ta kontakt med ambassaden på e-post: consular.nairobi@mfa.no 

I henhold til passforskriften av 19.10.2020, er det kun passmyndighet (ambassaden) som kan fremsende søknad om tildeling av fødselsnummer. Søknad om fødselsnummer fremmes ved utenriksstasjonen kun dersom man skal søke om pass. Det kreves personlig oppmøte av foreldre og barn selv om barnet er spedbarn. Foreldrene må identifisere seg med gyldig pass, evt. gyldig ID-kort med bilde.

Her på denne siden finner du utfyllende informasjon om dokumentasjonskrav og retningslinjer i forbindelse med søknad om personnummer og pass for barn født i Kenya og Somalia.

Farskap må være etablert før det søkes om pass og fødselsnummer for barnet.

For å få tildelt norsk fødselsnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født.

Den totale behandlingstiden vil variere avhengig av vilkårene (bl.a. foreldrenes sivilstatus/fars faste bosted) og hvilke instanser som blir involvert i søknadsprosessen. 

FØDSELSNUMMER/SØKNAD OM PASS FOR BARN FØDT I KENYA OG SOMALIA

NB! Kravene til dokumentasjon varierer, avhengig av far og mors sivile status og fars registrerte bostedsadresse i  Det Sentrale Folkeregister (folkeregisteret). Nærmere om dette finner du på Skatteetatens veiviser til publikum Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten, for English see here

I henhold til Folkeregisterforskriften §8 kreves det DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av fødselsnummer for barn født i Kenya og Somalia. Se lenke til forskriften her.

Følgende dokumenter må tas med til avtalen dersom:

Når dere har mottatt kvittering og saksnummer fra Oslo Universitetssykehus og kan fremvise samtlige dokumenter nevnt over kan dere kontakte ambassaden for avtale for å søke om fødselsnummer, foreta DNA-test og innlevere passøknad.

Søknad om fødselsnummer må avtales med ambassaden via e-post: consular.nairobi@mfa.no . Vennligst oppgi passnummeret til den norske forelderen når du bestiller avtale og fulltnavn og fødselsdato på den andre forelderen og barn det gjelder.

Vi anbefaler deg å kontakte oss for avtale i god tid før du trenger time.