Norsk statsborgerskap, fødselsnummer og pass

Hvis du oppholder deg i utlandet og skal søke om norsk pass ved en norsk utenriksstasjon, må du ha et norsk fødselsnummer. Dersom du ikke har fødselsnummer, må Folkeregisteret opprette det som en del av søknadsprosessen for pass.

For English, click here.  

For å få tildelt norsk fødselsnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født.

Personer som ønsker å søke om fødselsnummer bes, i forkant av anmodning om timeavtale ved ambassaden, svare på spørsmålene på Skatteetatens veileder til publikum Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten. Søknad om fødselsnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass.

Etter at alle spørsmålene er besvart vil systemet produsere en liste over  dokumentasjonskrav og fremgangsmåte. Kravene til dokumentasjon varierer, avhengig av far og mors sivile status og fars registrerte bostedsadresse i Det Sentrale Folkeregister (folkeregisteret).

Ambassaden har laget en sjekklist over dokumentasjonskravene for søknad om fødselsnummer. Vennligst klikk på lenken her

Farskap være etablert før det søkes om pass og fødselsnummer for barnet.

1. For foreldre som er fast bosatt i Norge se nærmere her

2. For foreldre som er fast bosatt i utlandet se nærmere her om farskap: Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet - nav.no

I henhold til passforskriften av 19.10.2020, er det kun passmyndighet (ambassaden) som kan fremsende søknad om tildeling av fødselsnummer. Søknad om fødselsnummer fremmes ved utenriksstasjonen kun dersom man skal søke om pass. Det kreves personlig fremmøte av foreldre og barn selv om barnet er spedbarn. Foreldrene må identifisere seg med gyldig pass, evt. gyldig ID-kort med bilde, signatur og fødselsdato. Dersom gyldig ID-dokument ikke er norsk må det også legges frem en notarialbekreftet kopi, evt. bekreftet kopi fra utstedende myndighet, dersom ID-dokumentet ikke er Kenyansk.

Opplysninger om legaliseringsprosessen finner du her: Legalisering - Norway in Kenya

I henhold til Folkeregisterforskriften §8 kreves det DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av fødselsnummer for barn født i Kenya og Somalia. Se lenke til forskriften her. Du finner lenker og fremgangsmåte for å bestille DNA-test på Skatteetatens veileder. Merk! Mat og drikke må ikke være inntatt de siste 20 minutter før prøvetaking. Dette gjelder også barn. 

Når dere har mottatt kvittering og saksnummer fra Oslo Universitetssykehus og kan fremvise all dokumentasjon i henhold til Skattetatens veileder, og alle dokumentene er legaliseret, kan dere sette opp avtale for å søke om fødselsnummer, foreta DNA-test og innlevere passøknad. 

Ambassaden benytter nå et bookingsystem for avtaler for søknad om fødselsnummer. For avtale vennligst opprette bruker og book din avtale.

Bestill time her   

Vi gjør oppmerksom på at originale dokumenter vil følge søknaden til Skatteetaten.  Dersom du ønsker å beholde orignale dokumenter må du medbringe notarialbekreftet kopi sammen med originalen, alle dokumenter legalisert av herværende utenriksdepartement.

Den totale behandlingstiden vil variere avhengig av vilkårene (bl.a. foreldrenes sivilstatus/fars faste bosted) og hvilke instanser som blir involvert i søknadsprosessen. Normalt tar det 6-10 måneder. Du bør ikke konkretisere en reise med barnet, bestille billetter evt planlegge for visum til den ikke-norske foreldrene, før barnet har gyldig reisebevis.