Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass

Informasjon om pass.

Søknad om pass må avtales med ambassaden via e-post. Vennligst kontakt ambassaden på vår e-postadresse: consular.nairobi@mfa.no