Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav ved fornyelse av pass.

23.12.2022

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020.  Se ny forskrift her pass- og ID-kortforskriften. Vi gjør oppmerksom på at det nå er dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Alle som søker om pass må ha norsk fødselsnummer. For barn født i Kenya eller Somalia må det først søkes om fødselsnummer før det kan søkes om pass til barnet.  Se lenke til Statsborgerskap og fødselsnummer her.

Søknad om pass må avtales med ambassaden via e-post: consular.nairobi@mfa.no. Du må oppgi passnumrene til alle som skal fornye passene sine når du bestiller avtale.

Vi anbefaler deg å kontakte oss for avtale i god tid før passet ditt utløper. 

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til utvidet ID-kontroll, jf. Politidirektoratets rundskriv 2020/008. 

Tidligere pass skal innleveres når det nye passet utleveres. Dersom det gamle passet inneholder gyldig visa vil vi makulere de øvrige sidene og du får beholde passet.

Søknad om pass 

Dokumentasjon som følger søknad om pass (over 18 år):

  • Nåværende pass
  • Utskrift av kvittering for innbetalt passgebyr (Gebyr)

Søknad om pass til barn (0-18år)

Når man søker om pass til barn må begge foreldrene og barnet møte ved ambassaden.

Dersom foreldreansvaret er felles og bare en kan møte opp på ambassaden, må samtykke være gitt i forkant av timeavtalen. Samtykke kan gis ved alle passkontor (politiet i Norge og norske utenriksstasjoner med passmyndighet), se nærmere om dette her. For å gi samtykke ved ambassaden må det bestilles time. Husk å oppgi passnummer til barnet/barna, samt fullt navn og fødselsdato for den forelder som møter for å gi samtykke.

Dokumentasjon som følger søknad om pass (under 18 år):

  • Barnets nåværende pass
  • Foreldrenes originale, gyldige pass eller annet identitesbevis med bilde, fødselsdato og signatur.
  • Utskrift av kvittering for innbetalt passgebyr (Gebyr)

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur), også for barn fom. fylte 12 år. For barn mellom 10 og 12 år vil biometisk data av bilde og signatur tas opp. For barn under 10 år vil det kun tas bilde.

Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid: 

  • 0 - 5 år gammel: 2 års gyldighet
  • 5 - 10 år gammel: 3 års gyldighet
  • 10 - 16 år gammel: 5 års gyldighet

Henting av pass

Du får beskjed fra ambassaden når du kan hente passet. 

Husk å ta med gamle pass for makulering ved utlevering av nye pass.

Det er ikke lenger anledning til å sende pass i post. Pass må hentes personlig og signeres for ved ambassaden i Nairobi.