Nødpass

Informasjon om nødpass.

I nødstilfeller kan ambassaden utstede et håndskrevet nødpass. Dette passet er kun gyldig for én reise. Du er selv ansvarlig for å sjekke at landet du skal reise til aksepterer håndskrevne (ikke-biometriske) pass.

Vennligst send en e-post til ambassaden (emb.nairobi@mfa.no) dersom du har behov for et nødpass. Du må opplyse om fullt navn, fødselsdato og reisedetaljer for alle personer som skal søke om nødpass.

Vennligst bring følgende til nødpassavtalen:

  • Kopi av flybillett/e-postbekreftelse på bestilt reise
  • Ett passfoto i farge 
  • Gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort eller bankkort med bilde)
  • Politianmeldelse fra lokalt politikammer

Gebyret for nødpasset er NOK 1690 eller KES 21000. 

Nødpasset skal leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Obs!

  • Har du fått nødpass to ganger i løpet av de siste fem årene, får du vanligvis ikke nødpass igjen. Det gjelder også hvis du tidligere har mistet et nødpass eller ikke har levert det tilbake etter reisen.
  • Det ordinære passet ditt er ikke lenger gyldig når du får utstedt nødpass.