Næringsfremme

Ambassaden i Nairobi oppfordrer norske næringsdrivende som ønsker å operere i Kenya eller Somalia om å kontakte ambassaden for råd og støtte.

Kenya er medlem av organisasjonene East African Community (EAC) og Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) , og arbeider aktivt for å fremme regionalt samarbeide. Felles markedsadgang, tollsamarbeid, infrastruktur og energisamarbeid, politisk og økonomisk integrasjon er bl.a. på dagsordenen særlig innenfor EAC samarbeidet, som i tillegg til Kenya omfatter Tanzania, Uganda, Rwanda og Burundi. Sør-Sudan har også søkt om medlemskap i EAC, og nabolandene ønsker på sikt å få med den oljerike naboen med i samarbeidet.

Jordbruk er den største inntektskilden i Kenya, og i tillegg til innenlands matproduksjon er de viktigste eksportartiklene te, kaffe, blomster, frukt og grønnsaker. Turisme er en av de største kildene for eksportinntekter, og i følge turistministeriet i 2010 kom over en million turister til landet. Fra samme kilde opplyses det at litt over 5000 av disse var nordmenn. Det er også norske bedrifter involvert i Kenyas turistsektor.

Store udekkede energibehov er av de største utfordringene for økonomisk vekst i Kenya framover. Vannkraft viste seg sårbart ved store tørkeperioder senere år, men utgjør fortsatt den største energikilden. Det satses også på andre fornybare ressurser, som geotermisk energi, vind og solenergi. Lovende oljefunn i Turkana av det britiske selskapet Tullow Oil og det canadiske Africa Oil har gitt ulike optimistiske anslag for framtidig drift. Offshore er det påvist gassforekomster, men anslagene her er mer usikre.

Til tross for omfattende begrensninger på infrastruktur, både innenfor trafikk og energiforsyning samt svært omfattende korrupsjonsutfordringer, regnes Kenya som et av de mest næringslivsvennlige landene i regionen. Kenya Investment Authority har på sine nettsider (http://www.investmentkenya.com/) mye god informasjon om etablering av virksomhet i Kenya med nyttige linker til andre offentlige og private institusjoner. Det internasjonale konsulentselskapet RSM Ashvir (http://www.rsmashvir.com) ga i 2011 ut håndboka «Doing Business in Kenya» som fortsatt kan gi mye nyttig hjelp.

Samtidig som korrupsjonen florerer er det også mange forsøk på å ta tak i utfordringene innenfor CSR. Global Compact har et lokalt kontor som huses av an av de største næringslivsorganisasjonene, Kenya Association for Manufacturers (KAM) (http://www.kam.co.ke). KAM er også med i den sammenslutningen KEPSA (Kenya Private Sector Alliance) (http://www.kepsa.or.ke), som arbeider for å fremme hele den private sektor i Kenya. NHO har et samarbeidsprosjekt med den kenyanske arbeidsgiverorganisasjonen Kenya Federation of Employers, (http://www.fke-kenya.org) særlig med vekt på å få de mange kinesiske bedrifter som opererer i landet til å melde seg inn i den kenyanske organisasjonen.

Innovasjon Norge vil etablere et regionalt kontor i Nairobi i første halvdel av 2014. Norfund har hatt et kontor i Nairobi i flere år, og er særlig involvert i investeringsfond og energiutvikling i Kenya.