Airport traveller drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Travel and border Information for Norway/Reiseinformasjon for reisende til Norge

Please note that changes and updates to the travel and border information for  Norway can be found at the website of the Norwegian Governenment https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/

The link can also be found at the top of our Embassy webpage.

Changes will be published at the government website and not on the Embassy’s website.

Travel info

Oppdatert reiseinformasjon for reisende til Norge finner du på regjeringens nettsider https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Lenken finnes også øverst på ambassadens nettsider

Endringer vil bli publisert på denne siden, og ikke på ambassadens nettsider.