Amman.JPG

Praktikant i Amman - våren 2018

Ambassaden i Amman tilbyr én praktikantplass våren 2018 for tidsrommet januar – juni/juli med søknadsfrist 14. oktober 2017.

| Amman

Om praktikantordningen

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikanten utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Praktikanten vil ha overordnet ansvar for ambassadens nettside og sosiale medier, med hensikten å engasjere både norsk, jordansk og irakisk publikum i utenrikstjenestens virksomhet i Jordan og Irak (de to landene som utgjør ambassadens ansvarsområde). Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten også engasjeres i det politiske og humanitære arbeidet, oppfølging av ambassadens bistandsportefølje, samt enkelte administrative oppgaver. Det blir lagt vekt på at praktikanten, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og engelsk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Vi ser også etter en kandidat med interesse for sosiale medier. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert.

Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til politikk og samfunn i Midtøsten. Arabiske språkegenskaper er en fordel, men ingen nødvendighet.

Stipend og praktiske forhold

Praktikanter tilståes et stipend, p.t. 10.250 NOK pr. måned, uavhengig av om de mottar støtte fra Lånekassen. Reise- og boutgifter må dekkes av praktikanten selv.

Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må også søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester gjennom å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge. 

Søknad

Søknad og CV inkludert referanser sendes til ambassaden via e-post: emb.amman@mfa.no. E-postens tittelfelt merkes med ”Praktikantsøknad vår 2018”. Vennligst send søknaden i Word-format (.doc/.docx) eller i PDF-format.

Søknadsfrist: 14. oktober 2017.

For mer informasjon om praktikantordningen i utenrikstjenesten og økonomiske forhold knyttet til dette, vises det til Utenriksdepartementets websider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Spørsmål vedrørende praktikantplass rettes til nåværende Vetle Slagsvold Støre, vetle.slagsvold.store@mfa.no, eller til ambassaderåd/nestleder Heidi Elburgi Johansen, heidi.johansen@mfa.no.