Picture of Amman - Photo:Vilde Norenes Hilleren
Amman Vilde Norenes Hilleren

Praktikant i Amman - våren 2023

Den norske ambassaden i Amman tilbyr én praktikantplass våren 2023 for tidsrommet januar - juli med søknadsfrist 30. september 2022.

| Amman

Om praktikantordningen

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikanten utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Ambassaden i Amman er ansvarlig for Norges forbindelser til Jordan og Irak. Ettersom Jordan er et viktig knutepunkt for regionalt engasjement, er det også muligheter for å bli involvert i regionale problemstillinger.

Faste arbeidsoppgaver vil inkludere rapportering om aktuelle politiske hendelser/tematikker i Jordan. Praktikanten vil også ha overordnet ansvar for ambassadens nettside og sosiale medier, med hensikten å engasjere både norsk, jordansk og irakisk publikum i utenrikstjenestens virksomhet. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten også engasjeres i det politiske og humanitære arbeidet, oppfølging av ambassadens bistandsportefølje, samt enkelte administrative oppgaver. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og engelsk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Vi ser også etter kandidater med interesse for sosiale medier. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert.

Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til politikk, kultur og samfunn i Midtøsten, samt arabisk språk.

Stipend og praktiske forhold

Praktikanter tilståes et stipend, p.t. 15.000 NOK pr. måned, uavhengig av om de mottar støtte fra Lånekassen. Reise- og boutgifter må dekkes av praktikanten selv.

Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må også søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester gjennom å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge. Studentpraktikanten må fremlegge bekreftelse fra NAV Internasjonalt på medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel eller dokumentasjon på stønad fra lånekassen før praktikantoppholdet kan starte.

Praktikanten må være student ved et godkjent lærested (https://lanekassen.no).

Det understrekes at praktikanter og stasjonene må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse ikke vil bli dekket i slike situasjoner.

Søknad

Søknad og CV, begge på engelsk, inkludert karakterer og referanser/attester sendes til ambassaden via e-post: emb.amman@mfa.no. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad vår 2023». Vennligst send søknaden i en samlet PDF-fil, der navnet på filen er merket med søkerens navn.

Søknadsfrist: 30. september 2022.

For mer informasjon om praktikantordningen, vises det til Utenriksdepartementets retningslinjer.

Spørsmål om praktikantordningen rettes til ministerråd/nestleder Rita F. Sandberg, rita.furuseth.sandberg@mfa.no, ambassaderåd Are Berentsen are.berentsen@mfa.no eller studentpraktikant Sunniva Folgen Høiskar sunniva.folgen.hoiskar@mfa.no.