Amman

Praktikant i Amman - høsten 2018

Den norske ambassaden i Amman tilbyr én praktikantplass høsten 2018 for tidsrommet juli – desember med søknadsfrist 10. mars 2018.

| Amman, Jordan

Om praktikantordningen

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikanten utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Ambassaden i Amman er ansvarlig for Norges forbindelser til Jordan og Irak. Ettersom Jordan er et viktig knutepunkt for regionalt engasjement, er det også muligheter for å bli involvert i regionale problemstillinger. Praktikanten vil ha overordnet ansvar for ambassadens nettside og sosiale medier, med hensikten å engasjere både norsk, jordansk og irakisk publikum i utenrikstjenestens virksomhet. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten også engasjeres i det politiske og humanitære arbeidet, oppfølging av ambassadens bistandsportefølje, samt enkelte administrative oppgaver. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og engelsk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Vi ser også etter en kandidat med interesse for sosiale medier. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert.

Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til politikk og samfunn i Midtøsten, samt arabisk språk.

Stipend og praktiske forhold

Praktikanter tilståes et stipend, p.t. 10.250 NOK pr. måned, uavhengig av om de mottar støtte fra Lånekassen. Reise- og boutgifter må dekkes av praktikanten selv.

Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må også søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester gjennom å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge. 

Søknad

Søknad og CV inkludert referanser sendes til ambassaden via e-post: emb.amman@mfa.no. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad høst 2018». Vennligst send søknaden i Word-format (.doc/.docx) eller i PDF-format.

Søknadsfrist: 10. mars 2018.

For mer informasjon om praktikantordningen, vises det til Utenriksdepartementets retningslinjer.

Spørsmål om praktikantordningen rettes til nåværende praktikant Emma Tveit, Emma.Tveit@mfa.no, eller til ambassaderåd/nestleder Heidi Elburgi Johansen, Heidi.Johansen@mfa.no.