Norwegian Embassy in Amman - Photo:Amb. Amman
The Norwegian Embassy in Amman Amb. Amman

The Embassy will reopen on the 28th of February/ Ambassaden gjenåpner 28. februar

The Embassy will reopen on the 28th of February


Due to local covid regulations we will operate with a reduced number of staff until further notice.
The Consular section will only be open for urgent matters.
For any issues related to visa and immigration please contact The Visa Section by email: visa.amman@mfa.no

Ambassaden gjenåpner 28. februar

Grunnet lokale smittevernstiltak vil det være redusert bemanning ved ambassaden inntil videre.
Konsulærseksjonen vil kun være åpen for hastesaker.
Henvendelser om visum og immigrasjon kan rettes til visumseksjonen på e-post: visa.amman@mfa.no