Logo til Sjømannskirken - Photo:Sjømannskirken
Sjømannskirken

Hilsen fra ambulerende prester

Hilsen fra ambulerende prester

 
Covid-19 har endret mye dette året. Det har også endret vår arbeidssituasjon som ambulerende prester. Vi er ikke permittert, men på en måte er vi parkert. Det har vært og er fremdeles vanskelig å reise slik vi gjorde i begynnelsen av dette året. Viruset har gjort det å forflytte seg over landegrenser vanskelig. Det gjør at vi dessverre ikke kan møte dere direkte slik vi ønsker.
 
Vi håpte lenge på at det ville normalisere seg nå i høst slik at vi kunne dra ut igjen, men vi må nok ha et lengre perspektiv i vår planlegging. Vi er tilgjengelig, men fremdeles begrenser det seg til samtaler via ulike sosiale medier.
 
«Det vil bli bra igjen», er et utsagn som preger håpsbilde for mange. Vi er også opptatt at vi ikke bare må tenke på at pandemien skal gå over, men at folk må ha det bra nå. Det er mange grep vi i fellesskap kan gjøre. I stor grad handler det om å se hverandre og bidra positivt inn i små og større fellesskap vi er endel av. Vi trenger å løfte verdier som bygger opp istedenfor å rive ned. Vi trenger å spre håp i en verden hvor mange sliter i hverdagen.
 
Det ligger i Sjømannskirkens gener at vi ønsker å møte norske borgere der de er. Som ambulerende sjømannsprester ønsker vi å bidra inn i menneskers hverdag og liv på ulike steder i verden. Det oppleves frustrerende å ikke kunne bidra slik vi ønsker, men denne gangen er vi alle i samme båt i en krise som er global.
 
Noen sliter mer enn andre i denne tiden. Avstanden for dere som er utenlands, kan føles vanskelig å håndtere når det å kunne reise ikke er lett og nærhet til deres kjære begrenses. Da kan en oppleve følelsen av isolasjon og en form for ensomhet. Våre reaksjonsmønstre er forskjellige, men situasjonen rammer oss alle.
 
Vi gleder oss til vi igjen får grønt lys til å reise dit dere er. Samtidig ønsker vi å si at vi er tilstede, selv om vi ikke har mulighet til å treffe dere fysisk. Du er velkommen til å kontakte oss! Vi følger med, selv om vi er langt borte.
 
Anne Netland, Knut Lyngset, Leif Magne Helgesen, Stein Vangen,
Steinar Rishaug og Øyvind Aadland
Ambulerende sjømannsprest Midtøsten, Leif Magne Helgesen: https://www.sjomannskirken.no/sorasia/
Bilde av Leif Magne Helgesen
Ambulerende sjømannsprest Midtøsten, Leif Magne Helgesen Photo: Sjømannskirken