Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bistand til nordmenn

Informasjon om hvordan utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet.

Les mer her om hva utenriksstasjonene kan bistå med og hva de ikke kan bistå med.

Se ellers spesifikkreiseinformasjon for Jordan og Irak, herunder ambassadens begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i Irak.

Registrering

Utenriksdepartementet anbefaler alle reisende og fastboende norske borgere i utlandet om å registrere seg på reiseregistrering.no. Se her for mer informasjon.

En grunn til dette er at det under en krisesituasjon (naturkatastrofer, terrorisme etc.) vil være viktig at ambassaden har oversikt over norske borgere i landet. Ved behov vil ambassaden kunne kontakte registrerte norske borgere via telefon, sms eller e-post.  Vi oppfordrer deg derfor til å registrere deg hos UD før avreise.

Ekteskap

For norske statsborgere som ønsker å inngå ekteskap med jordanske statsborgere i Jordan gjelder de samme regler hva angår forhåndsdokumentasjon som for nordmenn som gifter seg på vanlig måte i Norge. Man må derfor ha gyldig ekteskapsattest fra offentlig norsk myndighet. Denne fremlegges for jordanske myndigheter før inngåelse av ekteskapet på samme måte som man i Norge fremlegger ekteskapsattest for norsk vigselsmann.

For at jordanske myndigheter skal kunne godta den norske ekteskapsattesten må den legaliseres av det norske utenriksdepartementet og deretter bekreftes av den jordanske ambassaden i Oslo. Dokumentet bør være på engelsk. Informasjon om legaliseringsprosessen finner du på regjeringen.no.

For nordmenn bosatt i Norge er det Skatteetaten som skal prøve ekteskapsvilkårene og utstede ekteskapsattest. Er man registrert utflyttet, skal prøvingen foretas av Skattekontoret der man sist var registrert. Nærmere informasjon finnes på Skatteetatens nettsider.

Reiseforsikring

Ambassaden ønsker også å minne om viktigheten av å tegne omfattende reiseforsikring før avreise.