Ledig stilling som lokalt ansatt assistent/saksbehandler ved Forsvarsattacheens kontor ved Norges ambassade i Tel Aviv

Ambassade_Niva2_Engelsk.jpg

Til Forsvarsattacheens kontor ved ambassaden søkes det etter assistent. Det gjøres oppmerksom på at det stilles krav til norsk statsborgerskap, samt norskkunnskap – skriftlig og muntlig. Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret.

Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:

 1. Arbeidsoppgaver koordineres i løpende dialog med forsvarsattachéen, med følgende hovedoppgaver:
 • Saksbehandling og generell kontor/administrativ støtte til forsvarsattacheen
 • Enkel saksbehandling innen budsjett og regnskap
 • Lokal informasjonsforvalter, motta/fordele post og meldinger, arkiv
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Behandling og videreformidling av diplomatiske klareringer
 • Kontakt med ulike lokale myndigheter

 

 1. Støtte forsvarsattacheen i forbindelse med dennes hovedoppgaver, herunder:
 • Innhente og sammenfatte informasjon, blant annet gjennom kildestudier
 • Følge med i lokale nyheter
 • Delta på lokale konferanser, tilsvarende
 • Bidra i forbindelse med rapportskriving
 • Ivareta kontoret i forsvarsattacheens fravær

Arbeidstid: 100 % stilling med fast ansettelse.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3årig relevant bachelorgrad/høyskole utdanning og minimum 3 års relevant arbeidserfaring. Annen utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning. Eksempler på dette kan væreerfaring fra Forsvaret, militær utdanning, sivil utdanning innen sikkerhetspolitikk, internasjonal politikk, statsvitenskap eller tilsvarende
 • Gode kunnskaper om norsk og internasjonal forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, herunder gode norsk og engelskkunnskaper

 

Personlige egenskaper

 • Initiativrik med evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Ryddighet og evne til å arbeide systematisk
 • Fleksibilitet og evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Taktfullhet og integritet

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Varierende og interessante arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø

 

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold, samt erfaring fra regnskapsarbeid. Stillingsinnehaveren må ha god helhetsoversikt og ha lett for å forholde seg til andre. Ambassaden legger stor vekt på utnytte personellressursene på en optimal måte, og samarbeid mellom ulike fagområder. Den som ansettes må kunne samarbeide godt med de øvrige lokalt ansatte ved ambassaden. Kjennskaper til hebraisk og/eller arabisk er en fordel og vil bli vektlagt.

 

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater.  

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Forsvarsattaché KK Yvonn Andreassen på telefon +47 23 95 95 21 eller +972 544 977 913.

Søknadsfrist 10 juni 2017 Merk søknaden med assistent til Forsvarsattacheen og send søknaden vedlagt CV samt kopier av vitnemål og attester elektronisk til: yvonn.andreassen@mfa.no med kopi til fpt.attache@mil.no