Embassy closed / Ambassaden stengt

We wish to inform everyone that on 9-11 May, the Embassy will have its network and servers upgraded, and will therefore at times be out of reach. The main outages will be on Tuesday 9 May. The outages might also affect our phone lines.

Ambassaden ønsker å informere om at det i perioden 9.-11. mai, vil bli foretatt oppgraderinger på våre servere og nettverk, og at det derfor vil være tider der vårt nett ikke er tilgjengelig. Nedetidene vil hovedsakelig være tirsdag 9. mai. Da ambassaden har IP-telefoner, vil også telefonforbindelsen til tider bli berørt.