Utlysning studentpraktikant høsten 2017

NB! SØKNADSFRISTEN HAR NÅ UTLØPT. Den norske ambassaden i Dublin har ledig plass for 1-2 praktikanter høsten 2017. Søknadsfrist er 19. mars med tiltredelse juli/august 2017. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i løpende oppgaver i tilknytning til blant annet kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver.

Det blir lagt vekt på at praktikanten, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Praktikanten må være under utdanning ved et godkjent lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend til dekning av boutgifter. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, ca. 10 500 NOK pr mnd. Praktikanten er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Dublin. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd.

Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette, kontakt Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn samt meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold. Tidligere utenlandserfaring vektlegges.

Søkere må være norske statsborgere.

Søknadsfrist er 19. mars, med tiltredelse juli/august 2017. Varighet er inntil seks måneder. Søknad, CV og karakterutskrift sendes (som en fil) til emb.dublin@mfa.no.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ambassadesekretær Sølve Steinhovden på e-post solve.steinhovden@mfa.no eller telefon +353 1 662 1800 / +47 23 98 21 00, eller til nåværende praktikanter; Astrid Mile, astrid.mile@mfa.no og Christian Lehne, christian.lehne@mfa.no