Utlysning studentpraktikant våren 2018

NB!!! SØKNADSFRISTEN FOR DENNE UTLYSNINGEN HAR NÅ UTLØPT!!! Den norske ambassaden i Dublin har ledig plass for 1-2 praktikanter våren 2018. Søknadsfrist er 24. september 2017 med tiltredelse hhv primo januar/februar 2018. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i Utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i løpende oppgaver i tilknytning til blant annet kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver.

Det blir lagt vekt på at praktikanten, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i Utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Praktikanten må være under utdanning ved et godkjent lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend til dekning av boutgifter. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, ca. 11 000 NOK pr mnd. Praktikanten er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Dublin og opphold her. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd.

Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette, kontakt Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold. Tidligere utenlandserfaring vektlegges.

Søkere må være norske statsborgere.

Søknadsfrist er 24. september, med tiltredelse januar/februar 2018. Varighet er inntil seks måneder. Søknad og CV sendes (som én fil) til emb.dublin@mfa.no.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ambassadesekretær Sølve Steinhovden på e-post solve.steinhovden@mfa.no eller telefon +353 1 662 1800 / +47 23 98 21 00, eller til praktikantene, nanna.lilletvedt.saeten@mfa.no / ida.fystro.vasbo@mfa.no.