Utlysning studenpraktikant høsten 2018

SØKNADSFRISTEN FOR DENNE UTLYSNINGEN HAR NÅ UTLØPT! Den norske ambassaden i Dublin har ledig plass for inntil 2 praktikanter høsten 2018. Søknadsfrist er 11. mars 2018 med tiltredelse hhv primo juli/august 2018. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i Utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene ta del i løpende oppgaver i tilknytning til blant annet kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver.

Det blir lagt vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i Utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Praktikantene må være under utdanning ved et godkjent lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend til dekning av boutgifter. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, ca. 11 250 NOK pr mnd. Praktikanten er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Dublin og opphold her. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd.

Praktikantene kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette, kontakt Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold. Tidligere utenlandserfaring vektlegges.

Søkere må være norske statsborgere.

Søknadsfrist er 11. mars, med tiltredelse juli/august 2018. Varighet er inntil seks måneder. Søknad og CV sendes (som én fil) til emb.dublin@mfa.no.

Spørsmål om praktikantplassene kan rettes til ambassadesekretær Sølve Steinhovden på e-post, solve.steinhovden@mfa.no, eller telefon +353 1 662 1800 / +47 23982100, eller til våre nåværende studentpraktikanter, kristian.holten.bjerke@mfa.no / anna.margareta.eriksen@mfa.no